Teslimat ve Kargo

Garanti Koşulları

Tüm ürünler, aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

Ürün İade Koşulları

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, ambalajının açılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde:

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası da iade edilmelidir.
b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam ürün bedelini ve buna dair alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
f) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün SATICI’ya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
g) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla; gıda, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.