MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1.Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın www.ilxtr.com adresindeki sitesinde, Sipariş veren/Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2. Satıcı Bilgileri (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı   : İLX MÜHENDİSLİK İML. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi    :  Çamlık Mah. İkbal Cad. Uğurlu Sok. No.3 Ümraniye – İST.

Telefon  :  +90(216) 499 11 06

E-posta  :  info@ilx.com.tr

 

3. Alıcı Bilgileri (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

 

4. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri

4.1. Ürün ve Hizmetlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, teknik özellikleri, rengi, adedi) Satıcı’ya ait www.ilxtr.com adresli internet sitesinde yer almaktadır.

 

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

 

4.3. ILX tarafından sunulan teklifler, teklifte açıkça bir geçerlilik süresi belirtilmediği sürece, veriliş tarihinden on dört (14) gün boyunca geçerli kalır.  Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.4. Alıcı teklifi tüm bölümlerinde kontrol etmek ve herhangi bir sapmayı derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

4.5. Alıcı, teklif edilen ürünler kapsamında nakliye için uygunluk beyanları, Test Raporları veya İhracat / İthalat için gereken belgeler talep ederse, Alıcı bu talebi derhal ILX'e sipariş ile birlikte bildirmekte yükümlüdür. Gerekirse, bunun bedeli Alıcıya tahsil edilecektir. Bu süreçten sonra talep edilen belgeler artık verilemez veya başvurulamaz ise, ILX herhangi bir garanti veya tazminat sağlamaz. Gerekli belgelerin verilmemesi, Alıcının sözleşmeden çekilmesine izin vermez, ilgili tüm masraflar ve dezavantajlar Alıcıya aittir.

 

4.6. Sözleşme konusu ürün ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


ÜRÜNLERİN LİSTESİ BU ALANA EKLENECEKTİR.

 


5. Genel Hükümler

5.1. Teslimat sözleşmesi ILX'in teslimatı gerçekleştirdiği veya sipariş onayını göndererek siparişin kabul edildiğini beyan ettiği takdirde kabul edilir. ILX teslimat esnasında gösterdiği performans, Alıcının sapan şart ve koşullarını kabul ettiği şeklinde yorumlanamaz. ILX, Alıcı tarafından sipariş edilen hizmetlerin kabulünü, burada belirtilen satış ve teslimat şartlarının ve koşullarının kabulü olarak kabul eder, Alıcı daha önce açıkça itirazda bulunduysa veya siparişlerinde sapma şart ve koşullarına başvurduysa bile, burada yer alan Genel Satış ve Teslimat Şartları geçerlidir. Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra herhangi bir türde sözlü anlaşmalar Satıcının yazılı onayının yürürlüğe girmesini gerektirir.

 

5.2. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat koşullarını da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerince sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Fiyatlar

6.1. Aksi belirtilmediği sürece, paketleme, yükleme, nakliye, sigorta, boşaltma, yerleştirme, kurulum, devreye alma ve ilgili yasal vergiler hariç olmak üzere, fiyatlar fabrika teslimdir (Ex Works, EXW Incoterms® 2010).  Satıcının ülkesi dışındaki satış işlemlerinde doğası ne olursa olsun, her türlü gümrük vergisi, vergi ve harçlar Alıcıya aittir. ILX'in bu gibi herhangi bir harç/Vergi/Navlun ödemek zorunda kalması durumunda, Alıcı ilgili belgelerin ILX’in sunması üzerine ILX'e geri ödeyecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça ve sipariş onayında belirtilmediği sürece, Alıcı akreditifler, banka teminatları, borç tahsilatları masrafları vb. ödemekle yükümlüdür.

 

7. Ödeme Koşulları

7.1. Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme, ürünler gönderilmeye hazır olduğunda ILX hesabına yapılmalıdır. Alıcı tarafından yapılan avans ödemeleri toplam ödenmesi gereken meblağ’dan düşürülür, ancak Alıcıya sözleşmeyi feshetme hakkı vermez. Alıcının sözleşmede kararlaştırılan zamanda teslimatı kabul etmemesi durumunda, ödemeyi yine anlaşılan zamanda yapmakla yükümlüdür. Geciken ödemelerde kanunca belirtilen faizler talep edilmektedir. Alıcı, ILX hak taleplerine alıkoyma veya mahsup etme hakkına sahip değildir.

 

7.2. ILX tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmeyen şikayetler, Alıcıyı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Alıcı, iddiaların yasal olarak ispatlandığında, sadece ödemeleri uygun koşullarda erteleyebilir.

 

8. Teslimat Süresi

8.1. Teslimat süresi, tüm teknik detayların açıklığa kavuşturulması şartıyla, ILX'in yazılı onayı göndermesiyle başlar. Teslim süresi veya tarihi yalnızca, Alıcının avans ödemesi, gerekli herhangi bir akreditifin açılması ve herhangi bir resmi izin belgesinin konusunun doğrulanması gibi tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi durumunda zorunludur.

 

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, www.ilxtr.com internet sitesindeki teslimat bilgileri kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

 

8.3. Teslim sürelerinde;

Seferberlik, savaş, terör eylemleri, sivil huzursuzluk veya benzeri olaylar (ör. Grev, lokavt) gibi mücbir sebepler,

ILX  IT sistemine üçüncü taraf saldırıları (örneğin virüsler) sonucu olmasıyla; veya dış ticaret kanunu hükümlerinden kaynaklanan engeller (örneğin, ambargo),

ILX'e tedarikçi tarafından kaynaklanan gecikmeli ya da uygunsuz teslimatlar

ve ILX'in sorumlu olmadığı diğer tüm durumlar sebebiyle kaynaklanan gecikmelerde, ILX teslimat süreleri makul bir uzunlukta ertelemeye hak sahibidir. Alıcının bu gibi durumlarda iptal etme hakkı yoktur.

 

8.4. Alıcının ödemede temerrüde düşmesi durumunda, ILX, ödeme tam yapılana kadar yükümlülüklerinin yerine getirilmesini erteleyebilir ve teslim edilen siparişlerin iadesini talep edebilir. Teslim edilen mallar, Alıcı tarafından tam ödeme yapılana kadar ILX'in malı olarak kabul edilir.

 

8.5. Sevkiyat veya teslimat, Alıcının talebi üzerine bir aydan fazla gecikmişse, Alıcıya, her ay veya bir kısmı için ürünlerinin fiyatının % 0,5'i oranında bir depo ücreti tahsil edilebilir. ; ancak, toplamda ücret % 5'i geçemez. Alıcının sipariş ettiği malları zamanında kabul etmemesi veya sevkiyatını/toplatmasını gerçekleştirmediği durumunda, ILX malları en erken iki (2) ayda elden çıkarabilir veya sözleşmeden çekilebilir ve Alıcının yükümlülüğünü yerine getirmediği için tazminat talep edebilir.

 

8.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

8.7. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.8. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için "Ön Bilgilendirme Formu"nu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden sonra bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini ve Alıcı teslim aldığı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

Fatura Teslim : Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

9. Nakliye, Paketleme, Sigorta, Risk Transferi

9.1. Siparişlerin sevkiyat için hazır olunca, ürünlerin kullanımı ve riski Alıcıya devredilir. Alıcının siparişte bir nakliye yöntemi belirtmemiş durumunda, ILX, teslim sürelerine ve malların uygun şekilde taşınmasına nakliye araçlarını seçecektir. Alıcı, nakliyedeki tüm sigortalardan sorumludur. Alıcı, ILX ilgili düzenlemeleri yapmış olsa bile nakliye ve sigorta masraflarını karşılayacaktır.

 

10. Ünvan Hakkı

10.1. ILX, Alıcı ticari işlemden doğan her türlü yükümlülüğü yerine getirinceye kadar ve ödemeyi tam yapana kadar ürünlerin hak sahibidir.

 

10.2. Alıcının aldığı malları sattığı zaman, burada ve şimdi, müşterileri hakkında gelecek hak taleplerini, tüm ikincil haklar da dahil olmak üzere, satışlarından, ILX'e güvenlik olarak atamaktadır. Alıcının, diğer ürünlerle birleştirmesine izin verilir. Alıcı, yeni oluşturulan ürünü, ILX adına ihtiyatlı bir tüccarın bakımı ile koruyacaktır. Yeni ürün, alınan mal olarak kabul edilir.

 

10.3. ILX ve Alıcı, burada ve şu anda hemfikirdir ki, ILX'e ait olmayan diğer ürünlerle kombinasyon, her durumda, birleşik değerin oranına tekabül eden bir miktarda yeni ürüne ILX ortak ünvanı oluşturacaktır.

 

10.4. Alıcının yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, özellikle de ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ILX sözleşmeyi iptal etme ve ürünlerin sorunsuz geri dönüş talebinde bulunma hakkına sahiptir.

 

11. Garanti Süresi ve Koşulları

11.1. ILX, Alıcıya, ürünlerinin teknik şartnameleri dahilindeki kusursuz durumunu ve uygunluğunu garanti eder. ILX, AB Makine Direktifi kapsamında güvenlik bileşenleri olarak kullanılan parçalar için yalnızca bu etkiye önceden yazılı bir onay gönderilmesi durumunda garanti üstlenir, garanti fatura tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. ILX garantisi, arızalı parçaların değiştirilmesi veya onarımı ve risk transferinden önce meydana gelen nedenlerle sınırlıdır. Herhangi bir zarar veya ziyanın sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olsun, yasal olarak izin verilebilir kapsam dışındadır; bilhassa, işletme aksama süreleri vb. için tazminat borcu yoktur.

 

11.2. Garanti, Alıcının orijinal ILX / TEDARİKÇİ yedek parçaları kullanmadığı veya kusurları kendi başına onardığı tüm durumlarda derhal sona erer. Böyle bir durum önceden ILX ile paylaşılmalı ve yazılı olarak onaylanmalıdır.

 

11.3. Alıcı, teslimatın tamamlanmasından sonra ürün hasar ve nakliye’den oluşan hasar incelemesi hemen yapmak zorundadır. Bu tür kusurlardan yazılı şikayeti derhal sunulacak ve kanıtlar güvence altına alınacaktır. Ürün kusurlarının şikayeti, işlem öncesi ve / veya işlem sonrası ve / veya yeniden satış sonrası tüm garanti süresi boyunca herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir; Ancak, kusurların ortaya çıkması üzerine gecikmeden yazılı şikayet yapılmalı ve arızalı parça iade edilmelidir. Alıcı, bu hataların doğru kurulum ve kullanıma olmasına rağmen meydana geldiğini ispatlarsa, garanti şart ve koşulları altında talepte bulunabilir. Garanti kapsamında teslim edilen yedek parçalar veya tamir edilen parçalar için verilen garanti süresi, orijinal olarak teslim edilen ürünlerin süresi ile aynı anda sona ermektedir. ILX, garanti talepleri kapsamında olmayan tüm iadeler ve fonksiyonel testler için işlem ücreti alma hakkını saklı tutar.

 

11.4. Teslimat kapsamı, bilgisayar sistemleri için yazılım içeriyorsa aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir:

Alıcı, gecikmeden herhangi bir program hatasını ILX'e yazılı olarak bildirecektir. ILX, sağlanan yazılımın Alıcının özel gereksinimlerini karşıladığına dair hiçbir garanti vermez. Alıcının tüm hakları 12 ay içinde sona erir. Kasıtlı veya kötü niyetli davranışların sonucu olarak oluşan  sorunlardan ILX sorumlu tutulamaz.


12. Güvenlik

12.1. Alıcı, ürünü yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen sınırlar dahilinde kullanma ve kendi müşterilerini ve çalışanlarını, ürünün kullanımı ve işletilmesinde dikkatli bir şekilde bilgilendirmeyi taahhüt eder. Alıcı, talep üzerine ürünün kullanımındaki tecrübesi hakkında ILX'e bilgi sağlamayı taahhüt eder.

 

12.2. Teknik doküman ve kataloglardaki bilgiler bir garanti oluşturmaz, Alıcı tarafından kendi uygulaması için uygunluk açısından kontrol edilmeleri gerekir. ILX, ürünlerin sürekli gelişimi ve iyileştirilmesi ile ilgili sapma/değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

13. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Sözleşmenin yapılması, Türk, ABD veya diğer geçerli ulusal, AB veya uluslararası dış ticaret hukuku hükümlerinden veya ambargolardan veya diğer yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir engel bulunmadığına dair rezervasyona tabidir. Alıcı, ürünlerin ihracı, taşınması veya ithalatı için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

 

14. Mülkiyet Hakları

Sözleşme kapsamında sevk edilen ürünler ile ilgili Sınai mülkiyet haklarına veya telif haklarına dayanan talepleri, ILX gözden geçirir ve uygun olduğu takdirde, kendi tercihine göre ufak değişiklik yaparak ürünü modife eder, ürüne muadil sunar veya Sinai mülkiyet hakkına başvurur. İlx’e karşı herhangi bir hak söz konusu değildir.

 

15. Genel Gizlilik ve Veri Gizliliği

15.1. Alıcı, ILX ile olan iş ilişkisi içerisinde aldığı tüm veri ve belgeleri gizli tutar. Veriler sadece sözleşme ile öngörülen amaç için kullanılmalıdır. ILX'in yazılı bir onayı olmadan üçüncü şahıslara iletilmemelidir. Alıcı, üçüncü tarafların erişimine karşı verileri korumalı, ILX'ten alınan verileri saklamakla yükümlüdür.

 

15.2. Bu bilgiler, önceden ILX'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya ticari olarak kullanılamaz. ILX'in talebi üzerine, tüm bilgiler derhal ve tamamen ILX'e iade edilmeli veya imha edilmelidir. ILX bu bilgilerin tüm haklarını saklı tutar (telif hakkı ve patentler, faydalı modeller, yarı iletken koruma vb. Gibi fikri mülkiyet haklarına başvuru hakkı dahil).

 

16. Diğer Sorumluluklar

Alıcının hasar tazminat hakkı bulunmamaktadır. ILX, ikincil yükümlülüklerin ihlal edilmesinden, ticari başarı eksikliğinden, kar kaybından, dolaylı zarar veya zarardan, müteakip kusurlardan kaynaklanan hasar veya ziyandan ve üçüncü tarafın Alıcıya karşı iddialarından kaynaklanan zarar veya ziyandan sorumlu değildir. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, ILX'in ortakları, yöneticileri, çalışanları ve yetkilileri lehine eşit olarak uygulanır.

 

17. Yargı Yetkisi, Uygulanabilir Hukuk ve Genel Hükümler

17.1. Uygun yasa, Türkiye yasalarıdır; yer ILX'in bulunduğu resmi ve kayıtlı adres/Ana Binasıdır. ILX ayrıca, Alıcı tarafından başvurulan mahkeme şikayeti kendi ikametinde veya Alıcının bulunduğu adresin mahkemesinde yürütme hakkına sahiptir. BM Uluslararası Mal Satış Sözleşmesi'nin (CISG) uygulanması hariç tutulmuştur.

 

17.2. Bu şartların ve sonraki anlaşmaların bir hükmünün geçersiz olması durumunda, kalan koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, etkisiz hükmü, ekonomi başarıyı sağlayan benzer bir hüküm ile değiştirmekle yükümlüdür.

 

18. Cayma Hakkı

18.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine, veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

 

18.2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde ve hijyen ürünleri kapsamına giren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Kozmetik ürünlerde ise cayma hakkının kullanımı, ancak ürün ambalajının açılmaması, orijinal ambalajın bozulmaması koşuluyla mümkündür. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Alıcı’ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

18.3. Alıcı’ ya teslim edilen ürünün, faturası (kurumsal fatura kesilmişse, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası (veya kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri için İADE FATURASI) gönderilmediği takdirde iade süreci tamamlanamayacaktır.

 

18.4. İade formu (Satıcı’nın faturasında alt kısımda bulunan ek alan) doldurularak gönderilmeli,

 

18.5. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve zarar görmemiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün kargoda zarar görmeyecek şekilde itina ile paketlenmesi, kargoya teslimi ve Satıcı’ya ulaştırılması Alıcı'nın yükümlülüğüdür. Alıcı, bu yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmediği takdirde cayma hakkını kullanamayacağını peşinen kabul eder.

 

18.6. Satıcı, cayma bildiriminin ve ürünün eksiksiz ve hasarsız biçimde kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde, toplam bedeli veya Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

18.7. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

18.8. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

18.9. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde, kullanılmamış, denenmemiş ve ambalajı zarar görmemiş olması şarttır.


Yapısı gereği cayma hakkı kullanılamayacak ürünler:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


Satıcı’nın www.ilxtr.com sitesinde bulunan ve kullanıcıya özel olarak üretilen/tasarlanan, kullanılmış, darbe almış, kırılmış, eksikleri bulunan vb. ürünler iade kapsamında değildir.

 

19. Satıcı, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28.05.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:


a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üçbin)TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.


İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


SATICI:

İLX MÜHENDİSLİK İML. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ALICI:

Adı/Soyadı :

Tarih :